Tjänster

Vi erbjuder system för högkvalitativa analyser på distans. Vi har kompletta lösningar som möjliggör effektiv och säker hälsovård i hemmet. Vårt erbjudande omfattar allt från provtagning till transport, analys, uppföljning och data-bearbetning. Vi levererar allt som behövs; säkert, precist, snabbt och kostnadseffektivt.

Vi kan hälsovård.

Vi är iLab.

Våra tester

Hur fungerar det?

AMH är ett hormon, mätt med Chemiluminescense-teknologi.

Om testet

Anti Müllerian Hormone, är ett hormon som produceras i kvinnans äggstockar. Genom att mäta nivån av detta hormon i blodet kan man få en uppfattning om hur stor äggreserv en kvinna har och med det få en bild av hur långt hon har kvar till menopaus. AMH är även viktigt vid utvecklingen av fostrets kön i livmodern.

Om testet

Bearbeta

Provet samlas in hemma med hjälp av provtagningsanordningen. Efter insamlingen tas det fyllda röret bort (stängs, placeras i den förmärkta fraktpåsen och postas). Prov kommer till iLab, registreras och analyseras, när det är klart får du info om att du kan hämta ditt resultat från vår portal med ditt eID.

Hur fungerar det?

TSH är ett hormon, mätt med hjälp av Chemiluminescens-teknologi.

Om testet

Sköldkörtelstimulerande hormon produceras av hypofysen, vilket är ett hormon som stimulerar sköldkörteln. Det normala intervallet för TSH beror på personens ålder och om de är gravida. Normala TSH-nivåer är viktiga för utvecklingen av fostrets hjärna och nervsystem. Att ha ovanligt höga eller låga nivåer kan påverka risken för missfall och orsaka graviditetsrelaterade komplikationer som havandeskapsförgiftning.

Om testet

Bearbeta

Provet samlas in hemma med hjälp av provtagningsanordningen. Efter insamlingen tas det fyllda röret bort (stängs, placeras i den förmärkta fraktpåsen och postas). Prov kommer till iLab, registreras och analyseras, när det är klart får du info om att du kan hämta ditt resultat från vår portal med ditt eID.

Hur fungerar det?

Vanadis® NIPT är den enda screeningsanalysen som är inriktad på specifika kromosomer utan att använda PCR-amplifiering. Istället fångas målfragment direkt med hjälp av sonder innan de omvandlas till cirkulära DNA-objekt som replikeras för att bilda DNA-buntar som är märkta för räkning. Ingen replikering av DNA görs.

Vanadis® NIPT-lösning, tar bort all komplexiteten i icke-invasiva prenatala tester, vilket gör den tillgänglig för fler kvinnor – och mer kostnadseffektiv. Denna banbrytande cellfria DNA (cfDNA)-teknologi eliminerar PCR-amplifiering och gensekvensering, vilket förbättrar antalet prover som är möjliga att analysera.

Om testet

Non-invasiv prenatal test (blod-prov på mamman), är en metod för att fastställa risken för att fostret har vissa genetiska avvikelser såsom Downs syndrom (T21), Pataus syndrom (T13) eller Edwards syndrom (T18). Vi erbjuder en unik plattform med hög noggrannhet och stor acceptans. Testet är tillgänglig från vecka-10 av graviditeten och en mycket säker indikator för att säkerställa normal fosterutveckling, för en trygg o lycklig graviditet.

Om testet

Bearbeta

Blodprov samlas in auktoriserad iLab-partner. Prov skickas till iLab för analys. fullständiga och korrekta resultat rapporteras normalt inom 10 dagar.

Om testet

Gender Screen, könsbestämning, pojke eller flicka? Det första kommersiellt tillgängliga genetiska testet med hemprovtagning. Görs genom att ta ett enkelt blodprov från mamman utan någon risk för fostret. Testet kan göras redan från vecka-10 av graviditeten. Gender Screen kitten finns tillgängliga hos olika vårdgivare, i välsorterade butiker och kan beställas on-line. När man vill veta.

Om testet

Om testet

Preeklampsi är en hypertensiv sjukdom som drabbar gravida kvinnor efter 20 veckors graviditet. Denna sjukdom är förknippad med en betydande risk för mödra- och fosterdödlighet. iLAB är det första kommersiella laboratoriet som erbjuder effektiv analys av PreEclampisa-risk.

Om testet

Om testet

Irritabel tarm syndrom, ett vanligt tillstånd som påverkar matsmältningssystemet. Det orsakar symtom som magkramper, uppblåsthet, diarré och förstoppning, inte att förväxla med CRC. iLab har utvecklat ett komplett kit för effektiv analys av IBS via avföringsprov som tas hemma med hjälp av ny provtagningsanordning.

Om testet

Om testet

Kolorektal cancer, tredje vanligaste cancerformen hos vuxna. Orsakar symtom som förändringar i avföringsvanor, blod i eller på din avföring, diarré, förstoppning eller känsla av att tarmen inte töms hela vägen, buksmärtor, värk eller kramper som inte försvinner, viktminskning. iLAB är det första kommersiella laboratoriet som erbjuder en genetiska analys med hög precision. Provtagningen görs hemma med hjälp av ny provtagningsanordning, utvecklad för att enkelt kunna ta faces prover.

Om testet

Om testet

Ett IgA-test mäter halten av immunglobulin A i blodet, en av de vanligaste typerna av antikroppar i blodet. Antikroppar (även kallade immunglobuliner) är proteiner som immunsystemet producerar för att känna igen och bli av med bakterier. Läkare kan beställa ett IgA-test för att diagnostisera problem med immunsystemet, tarmarna och njurarna. Provtagningen görs hemma med hjälp av medföljande enkel provtagningsanordning.

Om testet