PE

By administrator,

Preeklampsi är en hypertensiv sjukdom som drabbar gravida kvinnor efter 20 veckors graviditet

  Category:

GS

By administrator,

Gender Screen, könsbestämning, pojke eller flicka? Det första kommersiellt tillgängliga genetiska testet med hemprovtagning

  Category:

NIPT

By administrator,

Non-invasiv prenatal test (blod-prov på mamman), är en metod för att fastställa risken för att fostret har vissa genetiska avvikelser

  Category: